ทุกสิ่ง..ทุกอย่างเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

Nikatineth

now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Nikatineth เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดทางความรู้กันค่ะ”

“My Design You Decide”

Writer By : Better Call Nika

Nikatineth : บทความแนะนำ

  • พลังแห่งการสัมผัส(The Power Of Touch)
    มนุษย์เรามักจะคุ้นชิน การสื่อสารซึ่งกันและกัน ด้วยการพูดคุยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการสื่อสารเราสามารถสื่อสารได้หลากหลายวิธี ที่เราจะแสดงออกมาให้ผู้คนได้เห็น เช่น เราสื่อสารผ่านทางอริยาบถต่างๆ ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกของเรา อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่เราต้องการสื่อสารกับผู้รับคือ “การสัมผัส (Touching)” ที่มีพลังแห่งการสื่อสารเช่นกัน
  • The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐานในจักระทั้งเจ็ด คือ อะไร
    The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana) ที่แสดงถึงความสมดุลระหว่างการดำรงอยู่ในทางโลกและความสมดุลทางอารมณ์ทางจิตใจ แสดงถึงเราคือใคร ความรู้สึกของตัวเอง การนับถือตัวเอง ให้เกียรติตัวเอง เป็นศูนย์กลางของความปรารถนา ความหลงไหล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพลังงานของอารมณ์ทางเพศ พลังงานของอารมณ์ในการจินตนาการ พลังงานของอารมณ์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มคน