ทุกสิ่ง..ทุกอย่างเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

Nikatineth

now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Nikatineth เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดทางความรู้กันค่ะ”

“My Design You Decide”

Writer By : Better Call Nika

Nikatineth : บทความแนะนำ

  • Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)
    หลายบทความที่กล่าวถึงพลังงาน(ความรู้สึก)ความเป็นเพศในร่ายกายของเราที่ทรงพลังมาก หากคุณเข้าใจและรู้ทันพลังงาน(ความรู้สึก)นี้ ที่มีทั้งพลังงานความเป็นเพศชายและพลังงานความเป็นเพศหญิง บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพลังงานของความเป็นเพศชายโดยเฉพาะที่จะอธิบายความหมาย  มีลักษณะและ สไตล์ของความเป็นเพศชายและจะนำไปใช้อย่างไร “ผู้เขียนเชื่อและเข้าใจว่าเราต่างมีพลังงานความเป็นเพศในร่างกายอยู่สองขั้ว โดยแต่ละขั๊วจะตรงข้ามกัน ถ้าคุณนำทั้งสองพลังงานนี้ ไปปรับใช้กับสถานการณ์ กับผู้คนได้อย่างเหมาะสม หากมองในอีกมุมมองที่เป็น พลังงานเป็นเสมือนความรู้สึกภายในก่อนที่จะประมวลผลจากความคิดของคุณ แล้วส่งมอบสู่การแสดงออกหรืออากัปกิริยาที่คุณจะแสดงออกมาแล้วหรือที่เรียกว่า How to (ฮาวทู)ที่เป็นการแสดงออกแบบสำเร็จรูปว่าจะแสดงอากัปกิริยาอย่างไร กับคนที่คุณสื่อสาร แต่พลังงานเป็นความรู้สึกข้างในของคุณที่ช่วยให้คุณคิดและประมวณผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่คุณตัดสินใจจะลงมือทำหรือแสดงออกมานั่นเอง” ผู้เขียนได้แรงจูงใจที่จะเขียนบทความนี้ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจพลังงานความเป็นเพศชายมากขึ้น ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากจากเว็บไซต์  […]
  • ยอม (แลก) เปลี่ยนซึ่งกันและกัน
    “การแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานแล้ว อาจจะแลกเปลี่ยนโดยการซื้อขายด้วยเงินตรา หรือการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน  ถ้าพูดถึงการแลกเปลี่ยนตอนที่ผู้เขียนยังเด็ก จำได้ว่าที่หมู่บ้านจะมีชาวบ้านต่างถิ่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเอาข้าวมาแลกกับเกลือบ้าง หรือจะแลกกับข้าวโพดบ้าง ซึ่งจะพบเห็นบ่อยมาก ยุคสมัยเปลี่ยนไปการแลกเปลี่ยนสิ่งของก็มาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยการจับของขวัญ เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยทำ ทุกปีใหม่ หรือเทศกาล ถ้ายุคสมัยนี้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่เข้มข้นขึ้น เราจะยอมแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีด้วยอารมณ์ความรู้สึก”  การแลกเปลี่ยนก็ยังคงมีอยู่แต่จะมาในรูปแบบต่างๆ  ยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราอย่างรวดเร็วมาก บางทีเราแทบจะปรับตัวไม่ทันกัน เทคโนโลยีจะเข้ามาแก้ปัญหา เข้ามาเป็นทางเลือก เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิต  เมื่อคุณต้องการสิ่งเหล่านี้ คุณก็ต้องยอมแลกเช่นกัน การแลกที่เทคโนโลยีต้องการและเฝ้ามองคุณ […]