ทุกสิ่ง..ทุกอย่างเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

Nikatineth

now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Nikatineth เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดทางความรู้กันค่ะ”

“My Design You Decide”

Writer By : Better Call Nika

Nikatineth : บทความแนะนำ

  • มูลธาร (Muladhara) หรือ Root Chakra คืออะไร ทำไมต้องรู้ EP 2/8
    Root Chakra หรือ ภาษาสันสกฤต ว่า มูลธาร (Muladhara) เป็นจักระระดับที่หนึ่ง จาก 7 จักระ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อก สภาวะจิตใจของเรา ที่แบกรับความคิดของตัวเองตลอดเวลา จักระเป็นการถือปฏิบัติและฝึกฝนจากทางอินเดีย ว่าด้วยการตระหนัก หยั่งรู้ถึงร่างกายตนเอง ธรรมชาติ ความสมดุลของร่างกาย ที่มีความสัมพันธ์ถึง พลังงาน ความรู้สึก ความคิด ที่ทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถพิสูจน์ที่แน่นอนได้
  • จักระทั้ง 7 คือ อะไร กับยุคสมัยปัจจุบัน EP 1/8 (What is 7 Chakras? 2022)
    จักระทั้งเจ็ด เราอาจจะรับรู้มาบ้างจากการฝึกเล่นโยคะ เป็นศาสตร์ที่ฝึกร่างกายเข้าใจ ศูนย์รวมของพลังงานและความสมดุลของร่างกาย ที่ละเอียดอ่อน ในปัจจุบันได้นำศาสตร์นี้ ไปใช้ในการบำบัดร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะะที่สมดุล ในทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการการพิสูจน์ ในศาสตร์นี้ ยังไม่ชัดเจน ศาสตร์ของจักระทั้ง 7 จึงให้มองเห็นภาพ ที่อธิบายจักระทั้งหลาย ด้วยสีในระดับจักระต่างๆ  อวัยวะของร่างกายในระดับจักระทั้งเจ็ด สภาวะอารมณ์ในแต่ละระดับของจักระ  หิน  ท่าโยคะ  อาหาร เสียงและดนตรี เป็นต้น