เมื่อเข้าใจธรรมชาติ เราจะเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้น

“ท่ามกลางชีวิตที่เราเผชิญอยู่ ความหลากหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้กับชีวิต จนเรามองว่ามันช่างดูวุ่นวายไปหมด จากความเรียบง่ายในสมัยโบราณดำเนินมาถึงปัจจุบันที่ดูซับซ้อนให้กับชีวิตเรา เป็นช่วงกาลเวลาที่เรียกขานกันว่า ยุคสมัย เมื่อสังคมเปลี่ยน ยุคสมัยก็เปลี่ยนตาม เสมือนกับสังคมเติมแต่งแล้วและถูกคัดสรรแล้ว มนุษย์เราเลือกเสพและซึมซับสิ่งที่เติมแต่ง แต่โดยพื้นฐานของธรรมชาติที่เกิดจากการคัดสรรและถูกเลือก และยังคงสืบทอดกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน”

ก่อนอ่านบทความนี้ ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจาก การอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ เรื่องเล่าจากร่างกาย หน้า 208 – 239 เป็นหนังสือของนพ.ชัชพล กัยรติขจรธาดา แล้วกลั่นกรองเป็นไอเดียของผู้เขียนนะคะ ขอให้ผู้อ่านนั่งอ่านที่ไหนสักแห่ง มุมเงียบสงบ สูดลมหายใจลึกๆ ลองเสพบทความนี้ เสมือนเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ปรุงแต่ง แล้วไปจินตนาการ ต่อยอดไอเดียให้กับตัวคุณเองกับหัวข้อเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ แล้วเราจะเข้าใจโลกใบนี้ใบนี้

1.การสืบทอด

ทุกสิ่งทุกอย่างมีการสืบทอดต่อๆกันไป ที่เห็นชัดเจนโดยธรรมชาติคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ต้องทำการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้มีการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ หรือจะเป็นวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ความเป็นมา ความเป็นอยู่ของกลุ่มสังคม แม้กระทั่งวิชาชีพที่ต้องสืบทอดรุ่นสู่รุ่นเช่นกันเพื่อการคงอยู่และรักษา  หากไม่มีการสืบทอด สิ่งเหล่านั้นก็จะหายสาบสูญไปตามกาลเวลาที่ธรรมชาติ คัดสรรและถูกเลือก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีกว่า ในยุคประจุบันก็ยังสืบทอดอาจจะมาในรูปของการสืบทอดแบบปรับเปลี่ยน ประยุกต์ สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการสืบทอดนั้นต่อไป

2.พลังงานของเพศ

พลังของเพศนี้จะกล่าวถึงความเป็นเพศชายและเพศหญิง ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่องความเป็นเพศแทรกเข้าไปในบางบทความไปแล้ว ลองอ่านดูในหัวข้อของ Feminine Zone(มุมผู้หญิง) นะคะ มองอีกด้านหนึ่งของความเป็นเพศ เพศมีพลังงานของตัวเองอยู่แล้วที่เป็นพลังงานขับเคลื่อน ที่คอยดึงดูดกับอีกพลังงานหนึ่ง จะมาในรูปแบบต่างๆและถ่ายทอดผ่านพลังงานและเกิดแรงดึงดูด เช่น มาในรูปแบบของลักษณะรูปลักษณ์ภายนอก หรือถ่ายทอดมาในลักษณะเสียง หรือถ่ายทอดทางอากัปกิริยา แม้กระทั่งถ่ายทอดออกมาในลักษณะตัวอักษร ซึ่งพลังงานของเพศชาย จะเป็นพลังงานของการแสวงหา ผลประโยชน์ ชัยชนะ ความภูมิใจที่มีมากกว่าพลังงานของเพศหญิง และขณะเดียวกันพลังงานของเพศหญิงจะมาในลักษณะการคงอยู่ ความสมบูรณ์ การตอบสนองกลับ

3.ความต้องการ

ทุกคนต่างก็มีความต้องการ ไม่ว่าจะต้องการสิ่งใดก็ตาม หากเปรียบเทียบความต้องการเสมือนเป็นทรัพย์สินของตัวเอง ต่างฝ่ายต่างมีทรัพย์สินความต้องการอาจจะเป็นในรูปของ เวลา ความรู้สึก ความเป็นส่วนตัว เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งส่งมอบความต้องการ เพื่อการแลกเปลี่ยนและเกิดผลตอบรับให้แต่ละฝ่าย ซึ่งรูปแบบของการส่งมอบมาในลักษณะ เสนอแนะ ขอความร่วมมือ บังคับ เพื่อให้เหตุการณ์เกิดขึ้น แล้วเหตุการณ์ก็จะเป็นในรูปแบบของความพึงพอใจมากหรือน้อย หนึ่งวันมีเวลา 24 ชั่วโมง เสมือนดั่งเป็นทรัพสินย์ของคุณ ในแต่ละวันคุณมีความต้องการ แล้วคุณใช้ความต้องการของตัวเองทำอะไรบ้าง อยากให้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไร ความเป็นส่วนตัวของคุณที่ส่งมอบไป คุณอนุญาตให้อีกฝ่ายเข้ามามากน้อยแค่ไหน

4.อารมณ์

ความหลากหลายของสายพันธุ์ ตามธรรมชาติคำนึงถึงการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น คำนึงถึงการอยู่รอด คำนึงถึงการเก็บเกี่ยว กักตุน อารมณ์เป็นเสมือนการเริ่มปรุงแต่งและถ่ายทอดให้กับธรรมชาติในรูปของการแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวของเราและความคิดเห็นของเรา ส่งผลกลับในลักษณะของการพึงพอใจ ก็แสดงถึงการยอมรับ ความสัมพันธ์ สันติ  ชื่นชม เป็นต้น  และขณะเดียวกันที่มาในลักษณะการไม่พึงพอใจส่งผลให้แสดงถึง ความรุนแรง การขัดแย้ง การวิพากวิจารณ์ในทางลบ การกดขี่ เป็นต้น

ด้วยธรรมชาติมีความหลากหลายสายพันธุ์ที่ถือกำเนิดในโลกใบนี้ บางสายพันธุ์ก็หายสาบสูญไปตามกาลเวลา ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนและซับซ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็ซับซ้อนและเปลี่ยนไปเช่นกัน เรามีตัวเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น สิ่งต่างๆ ที่ต่างหยิบยื่นมาให้เราเสพ เพื่อที่เรามีความรู้สึกที่ว่าอะไรจะทำให้เราสะดวกสบาย ซึ่งเราต้องต่อสู้เพื่อให้ตัวเองเข้าถึงความสะดวกสบาย แต่เมื่อเข้าใจธรรมชาติ คุณจะเข้าถึง การถ่ายทอด การควบคุมสถานการณ์ ลองจินตนาการนะคะ ถ้าให้โลกใบนี้เป็นแพลทฟอร์ม(Platform)หนึ่ง ก่อนที่เราจะใช้แพลทฟอร์มนี้ เราอาจจะต้องเข้าใจ(ธรรมชาติ)เบื้องต้นของแพลทฟอร์มนี้เพื่อที่จะเข้าถึง(สื่อสาร)และเริ่มใช้งาน(ความรู้สึก)ได้

Writer : Better Call Nika

Leave a Reply

%d bloggers like this: