5 สัญญาณที่พบบ่อยของการตื่นรู้ความเป็นจิตวิญญาณ (5 Signs often happen on the spiritual awakening journey)